Layout & dekor webshop

Foldrar & broschyrer

Digitaltrycket har under de senaste åren mer och mer börjat komplettera den traditionella trycktekniken, offset.

Till skillnad från konventionella tryckmetoder överförs informationen i en helt digital process från datamediet, och då ofta via en webbserver, direkt till det material som trycket skall ske på. Fördelarna med tekniken är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen. Delar av sidor, hela sidor och avsnitt ur brev, broschyrer och böcker kan plockas ihop och varieras efter behov och produktionen kan anpassas till olika mottagare/kunder till låg kostnad. Ibland kallas digitaltryck för just kundstyrt tryck. Upplagan är torr och klar för direkt distribution eller för efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Beroende av typ av printer kan trycket ske på papper i ark eller på papper i rulle. Tryckkostnaden per ark är oftast högre vid digitaltryck än vid traditionellt tryck, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre.

Digitaltryck är väl lämpat för mindre upplagor, för provutgåvor, för utgåvor med individuell anpassning (till exempel fordonsmanualer) och andra liknande produkter. Även tryck i färg görs med god färgåtergivning.

"..."

Källa: www.wikipedia.org 1010-12-06
Att tänka på vid beställning av digitala trycksaker så som foldrar och broschyrer:

Folder vs. Broschyr
Folder: En folder består av 4 eller 6 sidor sidor och är falsad (vikt).
Broschyr: En broschyr består av minst 8 sidor och oftast inte mer än 64 sidor, den är klammerhäftad eller inbunden och sidantalet är alltid jämnt delbart med 4.

Format
Den absolut vanligaste formatserien när det gäller trycksaker är A-serien. B- och C-serierna används mest för kuvert och påsar.

Trycksakens format anges alltid i bredd x höjd med enheten millimeter:
A1 = 594 x 841 mm
A2 = 420 x 594 mm
A3 = 297 x 420 mm
A4 = 210 x 297 mm
A5 = 148 x 210 mm
A6 = 105 x 148 mm osv.

Här kan du läsa mer om pappersformat >

Omfång
Hur många sidor skall trycksaken omfatta? 20 sidor inlaga + 4 sidor omslag skrivs vanligast 20+4 sidor.

Upplaga

Antalet exemplar av trycksaken.

Färg/svartvitt
Digitaltryck kan fås i såväl fyrfärg som svartvitt.

Design
Logotyper, foton, bakgrunder, accentfärger m.m. Vi kan hjälpa till att utforma din trycksak från grunden eller ta fram tryckfärdigt original utifrån befintlig design.

Pappersvikt
Vikten på ett papper mäts gram per kvadratmeter och går från 12 gr/m2.
Papper omslag, Vi brukar rekommendera minst 160 g
Papper, inlaga Vi brukar rekommendera runt 90g-120 g.

Gräng på pappret
Grängen är den yta som pappersmaskinens filtar lämnar i pappret och kan vara fin, medel eller grov. Fin gräng = slätt papper.

Ytbehandling
Papper kan ha en mer eller mindre behandlad yta, allt från helt obehandlat (obestruket) papper till ett riktigt glansigt (bestruket) papper. Färger och läsbarhet kan påverkas av papprets ytbehandling.

Efterbehandling
Vikning, häftning (falsning) och spiralbindning är bara några exempel på efterbehandlingar.

En broschyr trycks vanligtvis på hela ark som sedan viks (falsas) och häftas i ryggen
Spiralbindning används vanligtvis till häften och rapporter, där vi binder in trycksaken med en metallspiralrygg, kraftig plastframsida och papp- eller plastbaksida.
Aktuellt

Textile frames är lösningen för snabb och enkel montering av utbytbar vepa av textil.
Skylt för byggarbetsplats, som informerar kring regler, föreskrifter och arbetsmiljö.
Glasdekor som släpper igenom ljus men samtidigt insynsskyddar.
Re-board är ett skivmaterial som är väldigt styvt och otroligt lätt. Re-board innehåller inga skadliga komponenter och är formstabil och kan återvinnas.
Vi startar det nya året (2019) med att mobilanpassa vår webshop.Att ha en mobilanpassad webbshop blir allt viktigare då shoppingen via mobil ökar explosionsartat. Vi har nu uppdaterat vår webshop till responsiv design för att öka tillgängligheten och göra innehållet mer användarvänligt. En annan n...