Layout & dekor webshop

Miljöpolicy

Layout & Dekor arbetar aktivt för att öka miljömedvetenheten hos
medarbetare och kunder samt för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

1.    Layout & Dekor upprättar årligen miljömål för verksamheten

2.    vi identifierar, hanterar och minimerar miljörisker i vår verksamhet

3.    vi hushåller med råvaror och energi

4.    vi söker efter och väljer de mest miljövänliga alternativen till vår
produktion så länge det inte försämrar kvaliteten

5.    vi klargör alla medarbetares miljöansvar och ser till att var och
en har den miljökompetens som krävs för arbetsuppgiften

6.    vi lever minst upp till gällande lagstiftning och myndighetskrav


 

Aktuellt

Textile frames är lösningen för snabb och enkel montering av utbytbar vepa av textil.
Skylt för byggarbetsplats, som informerar kring regler, föreskrifter och arbetsmiljö.
Glasdekor som släpper igenom ljus men samtidigt insynsskyddar.
Re-board är ett skivmaterial som är väldigt styvt och otroligt lätt. Re-board innehåller inga skadliga komponenter och är formstabil och kan återvinnas.
Vi startar det nya året (2019) med att mobilanpassa vår webshop.Att ha en mobilanpassad webbshop blir allt viktigare då shoppingen via mobil ökar explosionsartat. Vi har nu uppdaterat vår webshop till responsiv design för att öka tillgängligheten och göra innehållet mer användarvänligt. En annan n...