Layout & dekor webshop

Miljöpolicy

Layout & Dekor arbetar aktivt för att öka miljömedvetenheten hos
medarbetare och kunder samt för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

1.    Layout & Dekor upprättar årligen miljömål för verksamheten

2.    vi identifierar, hanterar och minimerar miljörisker i vår verksamhet

3.    vi hushåller med råvaror och energi

4.    vi söker efter och väljer de mest miljövänliga alternativen till vår
produktion så länge det inte försämrar kvaliteten

5.    vi klargör alla medarbetares miljöansvar och ser till att var och
en har den miljökompetens som krävs för arbetsuppgiften

6.    vi lever minst upp till gällande lagstiftning och myndighetskrav


 

Aktuellt

Textile frames är lösningen för snabb och enkel montering av utbytbar vepa av textil.
Re-board är ett skivmaterial som är väldigt styvt och otroligt lätt. Re-board innehåller inga skadliga komponenter och är formstabil och kan återvinnas.
Ibland vill man meddela sin omgivningom att få vara ifred och inte bli störd.Har man en dörr att stänga så kan manhänga en skylt på dörrhandtaget.Skylten kan även användas som en påminnare.Passar såväl på hotellet, jobbet som i hemmet.Skylten är tillverkad i 3mm spvc plast med enkel eller du...
Väggmonterade skyltar med ringpärmsfästen och plats för arbetsplatsinformation.
Skylt för byggarbetsplats, som informerar kring regler, föreskrifter och arbetsmiljö.