Layout & dekor webshop

ISO certifiering

Under våren kommer Layout & dekor blir ISO 9001 certifierat. Detta är en process som vi påbörjade redan under hösten 2011 och förhoppningen är att vi ska klara kraven för ISO 9001 och ISO 14001 innan sommaren. Till vår hjälp har vi Tina Hernnäs från LevveL Utveckling AB.


ISO är det korta namnet för den internationella standardieringsorganisationen. I Sverige är det SIS, Swedish Standard Institute som är med i ISO och ansvarar för ISO-standarderna.

ISO 9001 är en internationellt accepterad standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning, och därmed den standard organisationer kan certifiera sig mot.

Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad.

ISO 14000 är en serie internationella standarder som ett företag eller annan organisation kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. Ett sådant system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete.

Utöver kravstandarden innehåller ISO 14000-serien också vägledningsstandarder inom områdena: livscykelanalys, miljöanpassad produktutveckling, miljömärkning och miljödeklaration, miljökommunikation, utvärdering av miljöprestanda, revision av miljöledningssystem och mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

Källa: www.wikipedia.org

Aktuellt

Skylt för byggarbetsplats, som informerar kring regler, föreskrifter och arbetsmiljö.
Glasdekor som släpper igenom ljus men samtidigt insynsskyddar.
Re-board är ett skivmaterial som är väldigt styvt och otroligt lätt. Re-board innehåller inga skadliga komponenter och är formstabil och kan återvinnas.
Vi startar det nya året (2019) med att mobilanpassa vår webshop.Att ha en mobilanpassad webbshop blir allt viktigare då shoppingen via mobil ökar explosionsartat. Vi har nu uppdaterat vår webshop till responsiv design för att öka tillgängligheten och göra innehållet mer användarvänligt. En annan n...
Väggdekor med rustik och naturnäsa känsla.